Rekisteri- ja tietosuojaseloste

(EU:n tietosuoja asetuksen GDPR mukaisesti 25.5.2018 alkaen)

1. Rekisterinpitäjä

Ylöjärven Tennis ry (Y-tunnus: 2949479-6)

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö (tietosuojavastaava)

Samuli Mikkola (pj) yte.tennis@gmail.com tai 050 581 2327

3. Rekisterin nimi

Seuran jäsenrekisteri (Suomen tennisliiton ylläpitämä)

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja tietojen luovutus

Jäsenrekisteriä käytetään vain seuran toiminnan pyörittämiseen liittyviin tehtäviin. Näitä tehtäviä ovat vuotuisen jäsenmaksu ja kenttävuorojen laskutusten toteuttaminen, jäsenkirjeiden lähettäminen, sekä Suomen tennisliiton (STL) pyytämä vuotuisen jäsenmäärän laskeminen.

STL voi luovuttaa saamiaan seuran jäsentietoja eteenpäin kolmansille osapuolille markkinointitarkoituksessa, ellei henkilö ole tehnyt erillistä markkinointikieltoa.

5. Rekisterin tietosisältö

Seuran nimi ja yhteystiedot
Jäsenrekisterin käyttötarkoitus
Jäsenen etu- ja sukunimi
Yhteystiedot (laskutusosoite ja s-posti tieto)
Syntymäaika (pp.kk.vvvv)
Jäsenyyden laatu (jäsen, kannattajajäsen, alle 15-vuotias jäsen, perhejäsen)

6. Rekisterin tietojen suojaus ja käsittely

Rekisteri on suojattu ulkopuolisten käytöltä. Rekisteriin pääsy on ainoastaan henkilöillä, joiden tehtävät edellyttävät seurassa rekisterissä olevien tietojen käsittelyä. Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Pääasiallisia rekisterin käyttäjiä ovat puheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja, joilla on käyttäjätunnus rekisteriin.

7. Rekisterin tietojen muuttaminen ja poistaminen

Jäsen ei itse voi muuttaa tai poistaa tietojaan. Jäsen voi kirjallisesta pyynnöstä tarkistuttaa rekisterinpitäjältä (rekisteriasioita hoitavalta henkilöltä) mitä tietoja hänestä on rekisteriin kirjattu. Tietojen antaminen pyritään suorittamaan kohtuullisessa ajassa pyynnön vastaanottamisesta, kuitenkin viimeistään kuukauden sisällä. Jäsenen pyynnöstä muutamme tai poistamme kaikki jäsenyyteen liittyvät jäsenyystiedot rekisteristämme kuitenkin viimeistään kahden vuoden päästä jäsenyyden päättymisestä.